Main Menu

Login Form

Home

Już nie ma wątpliwości! Dnia 1 września 2017 roku w placówkach szkolnych podstawowych zastosowanie znajdzie odmienna podstawa programowa

reformaRozporządzenie zostało przypieczętowane przez minister edukacji Annę Zalewską. Według niej odmienna podstawa nauczania jest na czasie.

W tym samym momencie pochyla się w kierunku przeszłości i historii.

Podstawa programowa to zbiór rozporządzeń, jakie winny zostać przekazane dziecku z szkoły podstawowej na danym stopniu nauki w szkole. Z zastosowaniem odmiennego programu ciągnie się potrzeba wydania nowych, odpowiednich książek. Belfer zmuszony będzie aby realizować wytycznych występujących w rozporządzeniu.

Co nowe, dzieci już w klasach 1-3 mają przyswajać wiedzę z dziedziny podstaw programowania. To niezaprzeczalnie olbrzymi krok naprzód oraz ten krok powiększy szansę przyszłych absolwentów na uzyskanie zatrudnienia. Spory nacisk ma być położony także na nauki ścisłe. W podstawie nauczania nie zabraknie także podstaw szachów.

Do końca czerwca 2017 roku wszyscy bez wyjątku pracownicy oświaty powinni zostać przeszkoleni z odmiennej podstawy nauczania. Jak dotąd wspomniana podstawa szkolna tyczy się wyłącznie podstawówki, nie tyczy się szkoły ponadpodstawowej. Jest to dokument ogólny, wytyczający ogólny kurs edukacji. Za właściwy program nauki wciąż będzie odpowiedzialny nauczyciel.

Z drugiej strony dobiegają końca prace nad zapisami rozporządzeń dotykających ogólnych planów nauczania. W symbiozie z przyszłą reformą szkolnictwa zmieni się struktura szkolnictwa. Gimnazja odejdą do przeszłości, a dotychczasowi gimnazjaliści czas będą spędzać jak w latach dziewięćdziesiątych w ośmioletnich placówkach szkolnych podstawowych. Gimnazja zostaną całkowicie usunięte, zastopowany będzie nabór.

Ale według pani premier  nie ma się czym martwić

Wg fachowców odmiany były wymagane, jednak nie koniecznie podążają w odpowiednim kierunku. Dzielą się opinią, że likwidacja gimnazjów niczego nie zreformuje. Inni natomiast twierdzą, że zamknięcie gimnazjów przyczyni się do właściwego rozwoju uczniów.

Partia polityczna PO złożyła wniosek o wotum nieufności. Wniosek był jednak odrzucony. Posłowie PO zapowiadają, że będą badać przygotowania do reformy i ich poprawny przebieg.