Main Menu

Login Form

Home

Jak funkcjonują współczesne rodziny?

family g8913fc452 640Nowoczesne nastawienie do kontaktów rodzinnych można zaobserwować już od kilku lat. Główne ze zmian dotyczą odchodzenia od klasycznego podejścia pojmowania rodziny. Opiekunowie ze względu na codzienność zmuszeni także są bardziej do tego, aby koncentrować się na życiu w pracy. Wiąże się to zarówno z zaletami, jak i z zagrożeniami.

Gniazdo rodzinne to główne środowisko o charakterze wychowawczym, potrzebne człowiekowi na każdym etapie funkcjonowania. Do niedawna przeważał model rodziny pełnej. Aktualnie często można zauważyć rodziny, w jakich dziecko lub dzieci wychowane są przez jedną osobę starszą. Z większą częstotliwością bowiem niż w latach ubiegłych mają miejsce rozwody.

Nie można zakwestionować, że rola środowiska rodzinnego jest spora dla rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego, moralnego i socjalizacyjnego u pociechy. To opiekunowie od najmłodszych lat mają wpływ na osobowość dziecka, zaspokajając jego potrzebę obdarowania miłością, przynależności i bezpieczeństwa. Samodzielne rodzicielstwo, rodziny patchworkowe, wzrastająca liczba rozwodów to czynniki, które coraz częściej towarzyszą rodzinom. Abstrahując natomiast od tego, jak dużo uległo zmianom w tym zakresie, w dalszym ciągu opiekunowie powinni skupiać się na tym, aby w wypadku przemian w domu rodzinnym skierować większą uwagę na dziecko i jego potrzeby.

father day gdbb3e0d79 640Na fakt, jak w dniu dzisiejszym żyją rodziny wykazał także wpływ progres najnowszych technologii. Internet i progres urządzeń mobilnych dają wiele zalet, aczkolwiek powiązane jest to także z zagrożeniami. Obecnie świat internetowy jest dla dużej liczby osób elementem codzienności. Dzieci coraz wcześniej też zaczynają korzystać ze sprzętów multimedialnych i dużo czasu oglądają telewizor. Mają także niemały dostęp do świata wirtualnego. Z tego powodu trzeba bardziej niż dotychczas skierować uwagę na to, do jakich treści pociechy mają dostęp. Dalej ważne powinny być tradycyjne metody rozwoju dzieci: relacje z rówieśnikami, ruch oraz zabawa.